Matchbox Forum Skandinavia en del av MBX Forum

                             Wiger's Matchbox World                                 

Matchbox Model of Yesteryear

1993-2002
Models of Yesteryear ble fra 1993 puttet inn i den nye serien Matchbox Collectibles
sammen med bla Dinky og senere Superkings modellene. Det ble etter hvert et sammen-
surium av modeller som ble puttet inn i dette nye merkenavnet. Det var også i 1993 (TyCo perioden)
man for første gang gikk fra å bruke den typiske Y betegnelsen og over til en tre sifferet kode
som YTF for Tast of France,YFE Fire Engine osv. Fra 1993 og frem til 1999 var Collectibles serien forbeholdt samlere og klubber. I 1999 bestemte Mattel seg for å lansere en retail serie.
Jeg vil på disse sidene konsentrere meg om Yesteryear, Dinky og Superkings modellene i
Collectibles kategorien, men se også de andre seriene som Convoy etc i egen kategori.
I 2000 faset Mattel ut Yesteryear varemerket, men det fikk en gjesteopptreden igjen i 2007
hvor det ble gitt ut 4 modeller. Totalt ble det utgitt 40 serier med Yesteryear Collectibles modeller i standard i tillegg så er det en rekke modeller i spesial seriene .

HERITAGE HORSE DRAWN CARRIAGES
1993

STEAM POWERED VEHICLES COLLECTION
Series I
1996
40TH ANNIVERSARY COLLECTION 1998

TASTE OF FRANCE SERIES
1993

TRAMS BUSES AND TROLLEYS SERIES
1996
FIRE ENGINES SERIES
series V
1999

GREAT BEERS OF THE WORLD
series I 
1993

MUSCLE CARS SERIES I
1996
FIRE ENGINES SERIES
series VI
1999

CARS OF THE RICH & FAMOUS
1994

HOLDEN SERIES 1997 FIRST GREAT 4X4 COLLECTION
1999
FIRE ENGINES SERIES
series I
1994
INDUSTRIES OF FIFTIES COLLECTION 1997 BUDWEISER VINTAGE CARS
1999
GREAT BEERS OF THE WORLD
series II
1994
WHISKY SERIES
1997
SMALL TOWN PICKUPS
OF THE PAST COLLECTION
1999
FIRE ENGINES SERIES
series II
1995
FIRE ENGINES SERIES
series III 
1997
PIONEERS OF PROGRESS
1999
GRAND MARQUES
1995
MICA CODE1 CONVENTION MODELS 1997 COCA-COLA COLLECTION
2000
GREAT BEERS OF THE WORLD
series III
1995
COCA-COLA SERIES
1998
STATE POLICE INTERCEPTOR SERIES 2000
POWER OF THE PRESS SERIES
1995
MUSCLE CARS SERIES II
1998
GREAT OUTDOORS COLLECTION 2000
FIRE ENGINE SPECIALS
1995-1999
30s 40s PICKUP TRUCK COLLECTION 1998 RED CROSS SERIES
2000
ROAD SERVICE COLLECTION
1996
FIRE ENGINES SERIES
series IV
1998
SPIRITS OF THE WORLD COLLECTION
2000
GREAT BEERS OF THE WORLD
series IV
1996
CHEVROLET 40th ANNIVERSARY COLLECTION
1998
U.S. POST OFFICE COLLECTION
2000
  STEAM POWERED VEHICLES COLLECTION
Series II
1998
 
 

Sist oppdatert 06.11.2009